„K havárii došlo na jednom z velkých stavenišť ve městě. Technici Severomoravských vodovodů a kanalizací pracují na lokalizování poruchy a návrhu jejího odstranění,“ uvedla mluvčí města Lucie Balcarová.

Do města míří v tuto chvíli pět cisteren s vodou. „Nehoda se stala na hlavním řadu, který vede z vodojemu v Záblatí a rozvádí pitnou vodu pro celé město. Naši technici teď vyhodnocují, jak velké škody havárie napáchala a jakým způsobem opravu provedeme. Zatím neumíme říct, jak dlouho město bude bez vody,“ uvedla mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací Eva Špirochová.

Havárie už podle zástupců města působí první problémy. „Bez vody mají omezený provoz restaurace a stravovací zařízení a aquacentrum oznámilo, že bude dnes odpoledne mimo provoz,“ dodala mluvčí Balcarová.

"SmVaku se podařilo havárii opravit a teď se bude tlakovat, čistit a napouštět voda do hlavního vodovodu. Nejpozději do 20 hodin poteče dnes opět v celém Bohumíně voda. Náhradní dodávku pitné vody stále zajišťuje 7 cisteren. Průběžně jezdí v městské části Skřečoň, kde je bez vody 2,5 tisíce lidí a po sídlištích a kolem věžových domů v centru Bohumína," uvedla odpoledne mluvčí Balcarová.
Cisterny stojí na těchto místech:
- ul. Jateční
- ul. Čs. armády 1052 - 1055
- ul. Nerudova 971 - 975
- ul. Alšova 1071 - 1073
- ul. Nerudova 1015 – 1017, 1157 – 1158.