Mezi významné stavby, které leží na území karvinské Městské památkové zóny a jejího ochranného pásma patří bývalá hraběcí konírna, později sídlo Interklubu v Karviné-Fryštátě. Byla postavena ve druhé polovině 19. století. V průběhu let měnila nejenom majitele, ale také se střídali nájemníci. Sloužila například jako četnická stanice, ordinace zubního lékaře, bytové jednotky, kancelář Občanské demokratické strany a podobně. K zajímavostem v její historii patří, že ještě před vznikem samostatného Československého státu za Rakousko-Uherska měli v ní sídlo fryštátští dobrovolní hasiči, jejichž sbor vznikl v roce 1874.

K 1. lednu 1999 se stala rezidencí výstavní síně pobočky Muzea Těšínska. Po řadě nezbytných stavebních úprav byly nové muzejní prostory, téhož roku 2. září slavnostně otevřeny pro veřejnost výstavou Tradice hornictví na Karvinsku.