Jeden z nich pojednával o Sovětském svazu, jeho historickém vývoji, rozpadu i nástupnických státech, další se věnovaly západnímu Balkánu, střední Evropě, východnímu Balkánu. Obsah konference se dotkl i jihozápadní Asie.

„Studenti 3. ročníků si vybírají v rámci odborného semináře geografii nebo historii jako povinný volitelný předmět, z něhož pak maturují,“ vysvětlil učitel zeměpisu Jaromír Dümler.

„Forma konferencí se nám osvědčila. Vytváří se tak skupina mladých lidí, kteří se chtějí dále profilovat. K tématům přistupují zodpovědně, mají zájem proniknout do hloubky dané problematiky a aktualizovat ji,“ dodal.

Maturanti Radka Marková a Vojtěch Kasper se v přednášce na téma Bosna, Hercegovina a Makedonie zaměřili na ohniska napětí a vývoj po 50. letech 20. století.

„Konečně jsem pochopila příčiny nepokojů na Balkáně a také hodně věcí, které jsem dosud netušila,“ řekla Radka, která se chce po maturitě dále věnovat studiu geografie.

Další čtvrťačka Marcela Fiedorová se věnovala Kosovu a Černé Hoře. „Nebylo jednoduché pochopit tyto vztahy, avšak bylo to zároveň moc zajímavé. Hodně mi pomohla kniha Ohniska napětí,“ prohlásila.

Semináře označila jako praktické do života, protože dávají všeobecný přehled, aby mladí lidé pochopili jak politické, tak přírodní zákonitosti. Petr Špak se ve své prezentaci soustředil na příčiny, které vedly k odtržení Slovinska a Chorvatska od bývalé Jugoslávie a jak se to promítlo do dnešních dnů. Jako zdroj informací mu mimo jiné posloužily i příběhy lidí, kteří žili v dané oblasti.

Michaela Krenželoková navštěvuje historický seminář a na prezentaci si zvolila téma Československo mezi léty 1945 a 1989. „Ty dějiny nás stále ovlivňují. Velmi zajímavé byly pro mne politické procesy,“ řekla. „Konference jsou velkým přínosem, učí nás prezentovat různá témata z historie a geografie nejen před vlastní třídou, ale i jinými lidmi a to nás hodně obohacuje,“ dodala.

Pořadatelé zvažují, že příští rok uspořádají geografickou konferenci společně s ostatními středními školami ve městě.

Emilie Świdrová