K rozvoji obce Petrovice u Karviné (dříve Petrovice u Bohumína) výraznou mírou přispěla Severní Ferdinandova dráha, vedoucí z Vídně přes Brno, Bohumín do polského Krakova postavena na přelomu třicátých a čtyřicátých let 19. století. Byl to první parní provoz na území Rakousko-Uherska.

V Petrovicích se v roce 1855 postavila nádražní budova. V její levé části se z pohledu od kolejiště nacházela restaurace a ubytovna pro zaměstnance železnice ze Slovenska. V pravé časti budovy v přízemí měl kancelář výpravčí a telegrafista. Zastavovaly se tu i rychlíky, přestože se tehdy nejednalo o pohraniční přechodovou stanici.

Dalším významným krokem v dopravě byla výstavba železniční tratě Petrovice – Karviná. Pravidelný provoz na tomto úseku byl pro veřejnost zahájen 1. září 1898 a trval až do května 1962. Po druhé světové válce se staré nádraží nahradilo novým. V současné době železniční stanice v Petrovicích je výchozím místem, odkud začíná II. železniční koridor směřující do Břeclavi.