Středisko knihovnických a informačních služeb v Karviné Novém Městě zakoupilo a zařadilo do svého knihovního fondu zvukové knihy. „Audiokniha se čte ušima. Do audioknihy se nezačtete, ale zaposloucháte. Čtenář si nyní může prožitek z četby umocnit i poslechem v profesionálním podání.

„Její výhodou je, že ji můžete poslouchat, zatímco řídíte auto, procházíte se v parku anebo vaříte,“ uvedla Petra Helešicová, vedoucí střediska knihovnických a informačních služeb.

Podle Petry Helšicové není poslech náhražkou za akt vlastního čtení, ale dává uměleckému textu další rozměr. „Ke kráse slova psaného se připojuje krása slova mluveného. Zvukové knihy se mohou stát mostem mezi posloucháním a čtením. Při obou činnostech se rozvíjí představivost. Čtenář a posluchač v jedné osobě vnímá literaturu více smysly. Čte a naslouchá, hodnotí a srovnává,“ doplnila Helešicová.

Audioknihy nejsou jen potěchou a variantou pro čtenáře, ale i pomocníkem pro zrakově postižené, jelikož člověk potřebuje pro jejich vnímání pouze sluch. „Věříme, že audiokniha se nesnaží být konkurentem knihy, ale pokouší se být její alternativou. Kniha je a určitě dlouho ještě zůstane, i přes veškeré možnosti techniky, vyhledávaným pomocníkem mnoha lidí. Vzhledem k cenám knih a k množství vydaných titulů, doufáme, že spousta lidí si pro tu svou knihu najde cestu právě do knihovny,“ dodala Helešicová.