V podstatě se jedná o první část vědecké konference, druhá proběhne na podzim. „Obě akce by měly na základě seriózního historického výzkumu přispět k objasnění zásadních vývojových tendencí i některých dílčích aspektů, jimiž město na levém břehu řeky Olše za 90 let své existence prošlo. Konference je určena nejen odborné, ale rovněž širší veřejnosti,“ říká za organizátory, kterými jsou Muzeum Těšínska a Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, historik Muzea Těšínska Jan Al Saheb. Ve Velké galerii divadla bude zároveň zahájena tématická fotografická výstava k 90. výročí vzniku města.

Čtvrteční jednání se zaměří na vývoj Českého Těšína v prvních dvaceti letech jeho existence a je nazváno Vznik a výstavba města v meziválečném období. Na toto téma zazní čtrnáct příspěvků renomovaných odborníků, pracovníků univerzit, muzeí a archivů z obou stran hranice. Témata jsou velmi zajímavá, mimo jiné se bude hovořit o evropských okolnostech československo-polského sporu o Těšínsko po první světové válce, procesu vytyčení státních hranic ČSR, který se kromě Těšínska dotýkal rovněž oblasti Oravy a Spiše, vytyčení československé hranice na Těšínsku.

Další referáty budou pojednávat o Košicko-bohumínské dráze, hlavních aspektech vybudování Českého Těšína v meziválečném období, politickém a správním vývoji města, které se stalo centrem politického okresu, dále národnostním a sociálním strukturám obyvatelstva či proměnám českého, polského a německého školství v meziválečném období a dalším.

Pozornost si určitě zaslouží referát pojednávající o složité cestě k ustanovení úředního názvu města Český Těšín, završené teprve v roce 1924. Podzimní část proběhne v říjnu pod názvem Český Těšín v letech 1939–1989.

EMILIE ŚWIDROVÁ