„Kvůli povodním zde došlo k sesuvu půdy ve svahu nad vodním tokem Stružník. Nebezpečný sesuv ohrožuje přilehlý dům. Evakuaci město nařídilo na základě odborného posudku svahové deformace. Město nabídlo náhradní ubytování, ale majitel sdělil, že ho v současné době městem zajistit nepotřebuje. Pracovníci krizového štábu před chvílí na místě předali nařízení o evakuaci. Současně byla přijata bezpečnostní opatření uzavřením pěší komunikace podél břehu vodního toku Stružník a veškeré přístupové komunikace vedoucí od ulice Hálkova ke Stružníku. Stav neustále monitorujeme a byla zahájena dočasná nezbytná opatření pro stabilizaci svahu. Zároveň zajišťujeme bezpečnost v dané lokalitě prostřednictvím strážníků městské policie,“ informovala mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Nad utrženým svahem stojí rodinný dům, který současně slouží k podnikatelské činnosti. Vedle něj stojí také dvoupodlažní řadovky. Jen nedaleko na stejném svahu stojí nejstarší dům v Havířově, takzvaná Kotulova dřevěnka, ve které je muzeum dobového bydlení.

Kvůli situaci v Hálkově ulici ve středu před polednem zasedal krizový štáb. „Příslušní pracovníci již řeší zajištění stabilizace svahu zpevněním břehu. Bohužel území je špatně přístupné, protože se jedná o zalesněný svah. Proto budeme muset odkácet zeleň, musíme vyčistit vodní tok a pak zpevníme svah. Strážníci městské policie se starají o bezpečnost lidí v této lokalitě. Místo jsme zajistili zábranami, aby se tam lidé neprocházeli,“ doplnila Pondělíčková.

Pokud by se pohybující se svah nepodařilo zajistit, hrozilo by zatarasení koryta potoka Stružník. Vzniklá přehrada by mohla způsobit velké problémy.

V Doubravě se sune svah jako v roce 1997

Problém s ujíždějícími svahy mají v Doubravě. Svah se dvěma domky v Husově sboru a silnice K Uralům jsou v pohybu.

„Lidé z jednoho domku šli k příbuzným. Ke druhému domu je odříznutá cesta a není možné se k němu dostat ani provizorně. Pán, který tam bydlí, se přestěhoval do zahradní chatky, ale z domu odejít nechce,“ popsala situaci starostka obce Květuše Szyroká.

Z obce se nedá dojet do Dětmarovic, silnice do vedlejší obce je také z části zatopená. A sesouvá se – mimochodem jde o stejnou silnici, která ujížděla i v roce 1997 při záplavách,“ doplnila Szyroká.

U přehrady se bude demolovat domek

Komplikovanou situaci řeší i v Dolních Domaslavicích. Podmáčený svah tam ohrožuje tři domy na poloostrově na pravém břehu Žermanické přehrady. Podle statika je stržené jednoho z domů nevyhnutelné.