Hospic je místo, kde mohou staří a nemocní lidé v klidu prožít své poslední chvíle a kde je poskytována paliativní péče – tedy péče umírajícím. Ta je v domácím prostředí často náročná na čas, na psychiku všech zúčastněných i na potřebné přístrojové vybavení.

„V dohledné době se neuvažuje o výstavbě zařízení hospicového typu v karvinské oblasti. Avšak zde je nutno poukázat na poměrně dobré zajištění obdobných, do určité míry alternativních typů péče, a to v podobě léčeben dlouhodobě nemocných,“ uvedla krajská mluvčí Šárka Vlčková.

Projekt na informovanost o hospicích vlastních pracovníků i veřejnosti připravila také Slezská diakonie. „Neexistenci hospicu v našich službách vnímáme trošku jako bílé místo. Proto jsme připravili projekt, který o možnostech hospicu, jak běžného, tak mobilního, informuje naše zaměstnance,“ uvedla Ivana Andrýsková z ústřední organizace.

Hodně prý čerpají z dlouholetých zkušeností německých partnerů, ale také ze zkušeností Poláků, kteří jsou partnery projektu financovaného Evropskou unií.

Diakonie začne osvětou


„Některým našim střediskům by se zkušenosti hodily, aby v budoucnu případně mohla začlenit hospicovou službu do své nabídky,“ doplnila Andrýsková.

Kromě služeb klasických hospiců se informovanost zaměřuje také na hospice mobilní. Jejich služby jsou poskytovány přímo doma, bez toho, že by umírající musel do ústavu. Pracovníci služby pomáhají při péči v domácím prostředí, zapůjčují také nezbytné přístroje, které poslední chvíle usnadňují.

„Příprava a zavedení budou během na delší trať, není to záležitost příštích měsíců. Vše je nyní ve fázi příprav,“ uvedla Ivana Andrýsková. Právě proto hodlá Slezská diakonie nejprve provést osvětu a získat informace.

Legislativa přitom doporučuje pět hospicových lůžek na 100 tisíc obyvatel, což při počtu 1 250 tisíc obyvatel Moravskoslezského kraje představuje 63 hospicových lůžek pro Moravskoslezský kraj. Po dokončení zařízení ve Frýdku-Místku jich bude dostatečný počet.