V Karviné například není žádné zařízení pro rodiny, které by v případě, že nebudou mít kde bydlet, byly nuceny se rozdělit. „Nemáme tady žádné sdružené azylové zařízení pro rodiny s dětmi. Ve městě je pouze dům pro matky s dětmi a zvlášť pro muže,“ popsala mluvčí města Šárka Swiderová.

Rodiny tak nejenže trpí finanční situací, ale mají mnohem menší možnost navzájem se psychicky podpořit a být pospolu. Citelně v někdejším okresním městě chybí také zařízení pro psychicky nemocné mladší pacienty do 50 let, kteří zatím ještě nemohou být umístěni do zařízení pro seniory.

Mnohde si nestěžují ani tak na absenci té které služby, jako spíše na jejich kapacitu. „Máme tu zastoupeny snad všechny sociální služby. V Orlové je to ale spíše o kapacitě,“ uvedla mluvčí města Nataša Cibulková.

Potíž je zejména v nedostatku míst v domově seniorů, a také v pečovatelské službě. „Momentálně má naše pečovatelská služba 14 pečovatelek, ale občanů, kteří by tuto službu přivítali, stále přibývá. Radnice se těmito problémy zabývá a hledá vhodné řešení,“ dodala Cibulková.

Právě nyní v obcích probíhá tvorba komunitních sociálních plánů a plánů rozvoje. „Především na obcích samotných záleží, aby situaci zmapovaly a přišly s impulsem, co by bylo třeba doplnit. Ony jsou lidem nejblíže, takže by měly mít přehled, co je potřeba,“ uvedl Aleš Neuwirth, vedoucí odboru sociálních věcí Moravskoslezského kraje.

Ne vždy má však město dostatek prostoru a financí, aby službu zřizovalo samo. Proto přispívá jiným subjektům, například charitativním organizacím, které se sociální službě věnují. „Karviná by uvítala provozovatele non-stop asistenčních služeb a takovou službu bychom i podpořili,“ řekla Swiderová.

Ani v Havířově není vše dokonalé. „Postrádáme domov pro osoby se zvláštním režimem. Tedy takový, kde by byla zajištěna péče o lidi, kteří potřebují neustálou pomoc další osoby – především z důvodu vlastní bezpečnosti,“ popsala mluvčí města Jana Pondělíčková.

Více asistenčních služeb v rodinách by uvítali v Českém Těšíně.