Celková suma škod v Českém Těšíně a Chotěbuzi je necelých čtyři a půl milionu korun. Povodeň a vytrvalé deště poškodily především silnice, mosty a objekty vodního hospodářství ale také například spáchaly poměrně velkou škodu na nerezovém bazénu v areálu městského koupaliště. "Jeho oprava přišla na téměř půl milionů korun,“ uvedla referentka krizového řízení Městského úřadu Český Těšín Magdaléna Rudzká.

K tomu je ovšem nutné připočíst ještě i náklady na záchranné práce. Ty stály město 828 tisíc korun. „Největšími položkami v tabulce jsou refundace mezd dobrovolným hasičům, nákup písku a pytlů a odvoz a likvidace odpadů ze zaplavených domů,“ vypočítala mluvčí města Dorota Havlíková.

Stonava škody vyčíslila na 3,6 milionu korun. „Jsou to především škody vzniklé na čističkách odpadních vod a kanalizaci, dále na pozemních komunikacích a bytovém fondu,“ uvedl starosta Stonavy Ondřej Feber s tím, že škodu na zemědělských pozemcích přesahující 4 miliony korun utrpěla i zdejší Farma Stonava.