Jedním z prvních bodů byla situace v havířovském hokeji. Klub žádá štědrou dotaci a zastupitelé budou rozhodovat, zda je žádaná částka opodstatněná. Stejně tak se rozhodovalo o dotaci pro oddíl volejbalu.

Hokejisté získali podporu
8.00 - Zastupitelé se skutečně okamžitě po zahájení jednání opřeli do hokeje. Po krachu původního klubu, který hrál 1. ligu, se nadšenci snaží hokej ve městě udržet a žádají město o dotaci pro soutěž ve 2. lize. Původně žádali 5,7 milionu korun do konce letošního roku. Radní však tuto částku snížili na 3 miliony a zastupitelstvo nyní jedná, zda tuto částku z rozpočtu poskytne. V diskusi se zastupitelé snažili domoci informací, kolik peněz hokejisté vlastně skutečně potřebují. Mnoho dotazů směřovalo na Martina Potočného, který klub nyní vede. "My v současné době nemáme vůbec nic. Nezůstal taky žádný hráč, nemáme žádné vybavení. Pokud jde o hráče, počítáme se zapojením juniorů," vysvětloval Potočný.
V hlasování se pro přidělení třímilionové dotace vyslovilo 32 zastupitelů. Nikdo nebyl proti, devět se zdrželo.

9.20 - Zastupitelé jednali o příspěvku města pro Sdružení pro přeložku obchvatu ve směru z Havířova přes Těrlicko na Třanovice. "Jde ještě o mnoho let, než se podaří vyřešit všechny potřebné záležitosti a docílit toho, aby se začaly realizovat první práce na samotné stavbě. Naším úkolem je tuto dobu účinným tlakem zkrátit," vysvětlil ekonomický náměstek primátora Eduard Heczko (KSČM). V hlasování byl příspěvek schválen.

9.31 - Město Havířov vyhovělo žádosti sousední obce Horní Suchá, aby tam mohli sloužit havířovští strážníci. "Jedná se o službu v určitých dnech a hodinách. Obci jde o zajištění veřejného pořádku o víkendech. Naši strážníci tam tedy budou sloužit od pátku do neděle," vysvětlil ředitel Městské policie Havířov Bohuslav Muras. Podobně strážníci v minulosti sloužili i v okolí Žermanické přehrady.

Výměna parkovišť vyvolává rozpaky
9.40 - Zastupitelé jednají o směně pozemků - Centrálního parkoviště (u kina Centrum) za parkoviště u Městské sportovní haly. Město plánuje u sportovní haly stavět parkovací dům. Náměstek Heczko navrhl, aby mělo město pojistku, kdy by se směna vrátila do původního stavu v případě, že by se garážovací objekt do čtyř let nezačal stavět. "My zatím nemáme žádnou koncepci dostavby centra města. Nebudou nám pozemky, které teď směníme, chybět?" ptal se zastupitel Karel Langer (ODS). "My máme představu o tom, jak se bude centrum města rozvíjet. Parkovací dům s tím přímo souvisí. Když jsme minule schválili záměr stavět parkovací dům, přihlásilo se nám několik investorů, kteří by ho postavili i bez přispění města. Pokud jde o podmínku náměstka Heczka, tu považuji za zbytečnou, protože v našem zájmu je tento objekt stavět co nejdříve," řekl náměstek Zdeněk Osmanczyk (ČSSD). "Podle mě je směnná hodnota obou pozemků velmi rozdílná a já odhaduji, že naše ztráta bude činit 20 nebo 30 milionů korun. Pro takový návrh nemůžu hlasovat," řekl Jaroslav Gongol (KSČM).
"Když se podíváme do minulosti, mohla na dnešním Centrálním parkovišti stát radnice, jejíž součástí mělo být dvoupodlažní podzemní parkoviště. K tomuto záměru nedošlo a my hledáme další řešení, jak řešit parkování. Parkovací dům odstraní potíže s vozidly, která parkují v úzkých ulicích v okolí," reagoval Osmanczyk.
"Když se přihlásilo tolik zájemců o stavu parkovacího domu, s jakou výši parkovného investoři počítají, aby se jim náklady vrátily?" ptal se Petr Podstavka (ODS).
Po více než hodinové debatě se zastupitelé dostali k hlasování o třech protinávrzích. Přijat nebyl ani jeden. Zastupitelé pak hlasovali o původním návrhu o směně pozemků, na nichž jsou nyní parkovací plochy. Pro bylo 30, proti 9 a zdrželi se dva.

11.22 - Mezi dalšími body zastupitelé schválili výjimku pro ZŠ Selská s polským jazykem vyučovacím, které se nedostává minimální stanovený počet žáků.

11.24 - Schválena byla také dotace pro volejbalový oddíl.

12.01 - Probíhá hodina interpelací zastupitelů a dotazů veřejnosti. Vzhledem k tomu, že se nikdo z občanů nepřihlásil, byla diskuse po dvou interpelacích zastupitelů ukončena a pokračovalo se v jednání podle programu.

12.16 - Zastupitelé opět jednali o vyhlášce, kterou by se mohla omezit hlučná činnost. Pro bylo jen 20 zastupitelů, což ke schválení nestačilo. Lidé tak mohou sekat trávu nebo řezat dřevo na cirkulárce i v neděli dopoledne.

12.33 - Zastupitel Jiří Špiřík (KDU-ČSL) se při projednávání zprávy o činnosti Krajského integrovaného centra Odpady, a.s. zajímal o vyhlídkách na stavbu spalovny v Karviné. Náměstek Eduard Heczko ho ujistil, že zatím vše nasvědčuje tomu, že se stavět bude: "Nedávno se k tomu kladně vyjádřilo také ministerstvo a příprava stavby proto pokračuje."

12.37 - Zastupitelé navrhli mimořádný bod o rozdělení finančních prostředků pro sportovní kluby a kulturní aktivity. Peníze by měly být čerpány z částky, o kterou byla snížena dotace pro hokej. O dotace požádali například fotbalisté, stolní tenisté, ragbisté, basketbalisté nebo vzpěrači. Pozměňovací návrh byl přijat minimálním počtem 22 hlasů. Celý návrh pak schválilo 27 zastupitelů.

12.52 - Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno.