Právě situace v Orlové byla mj. příčinou odvolání jeho předchůdce a nový šéf zařízení chce tamní situaci poznat co nejlépe a zřejmě tam ustanoví svého oficiálního zástupce.

Varuje však před snahami o osamostatnění nemocnice a její převod či prodej. „Znamenalo by to reálné riziko nenasmlouvání stávajícího rozsahu poskytované zdravotní péče ze stran zdravotních pojišťoven, a pro orlovské pacienty by to podle mého názoru byla ta nejhorší varianta,“ říká Petr Kovařík.

Zastává názor, že Orlová a Karviná patří k sobě a nehodlá mezi těmito zařízeními žádné rozdíly. „Zadal jsem zpracování materiálu, který by měl být podkladem pro další výhled rozvoje obou nemocnic,“ dodal.

V pozici ředitele Nemocnice s poliklinikou v Karviné jste pár týdnů, takže stále fázi poznávání a seznamování se s pracovištěm a jeho zaměstnanci. Přesto, zkuste říci, kde jste už zaregistroval největší problém ve fungování nemocnice, a co byste naopak označil za plus tohoto zařízení jakožto poskytovatele zdravotní péče.

„Za těch pár dnů jsem se snažil získat maximum informací o obou nemocnicích. Více jsem se věnoval orlovské nemocnici, prošel jsem si osobně všechna oddělení a provozy, včetně zázemí, abych si udělal svůj vlastní úsudek. Prohlídka nemocnice v Karviné mě teprve čeká. Největším problémem, který už teď vnímám u obou nemocnic je zastaralé přístrojové vybavení, a totéž platí o technologických zařízeních, které se budou muset postupně obměňovat. Pozitivně vnímám ochotu a zájem zaměstnanců spolupodílet se na rozvoji nemocnice a pozitivní ohlasy pacientů, se kterými jsem měl možnost při prohlídkách lůžkových oddělení hovořit.“

Současně s vaším nástupem na post ředitele se otvírala budova centrálního příjmu v karvinské nemocnici. Počítáte výhledově s nějakými dalšími podobnými většími investicemi? Na co se chcete soustředit nejvíce?

„V letošním roce a to je pro mě prioritou je třeba dokončit ty investiční akce, které se již realizují. Pro následující rok 2011 jsem pozměnil pořadí již dříve navrhovaných priorit. Pokud mám být konkrétní, tak upřednostňuji ty akce, které přímo souvisí s péčí a bezpečností pro pacienty a se zajištěním provozu nemocnice.“

Několik měsíců před odvoláním bývalého ředitele se na půdě nemocnice upozorňovalo o špatné politice managementu, o dosazování kamarádků na důležité posty, ne nedostatečné vzdělání lid na důležitých postech. Budete situaci nějak řešit?

„Nemohu a ani by nebylo z mé strany korektní, abych hodnotil manažerská rozhodnutí předchozího ředitele. Můj názor je ten, že pracovníci musí odvádět perfektní práci a nesmí se bát nést odpovědnost za svá rozhodnutí. Pokud tomu tak není, pak nemají na těchto postech opodstatnění. Situaci si mapuji a v této chvíli je předčasné hovořit o změnách. Netvrdím však, že změny nemohou v budoucnu nastat.“

Váš předchůdce byl často kritizován za to, že nevěnoval dostatečnou pozornost orlovské části nemocnice. Jak se s tímto chcete „poprat“, aby se vám podařilo zajistit dostupnost zdravotní péče pro obyvatele Orlové?

„Krátce zrekapituluji - zahájil jsem osobní jednání se starostou města Orlová, komunikuji se zástupci petičního výboru občanů Orlové, minimálně dvakrát týdně jsem v orlovské nemocnici a od 1. července, pokud se mi to podaří, bych rád aspoň prozatím pověřil jednoho z lékařů orlovské nemocnice mým zastupováním ve věcech komunikace s personálem a veřejností.“

Chystáte pro Orlovou nějaké změny, popř. úpravy tak, aby se podařilo vyhovět požadavkům pacientů Orlové a okolí a také radnice, jež s ohledem na nespokojenost s úrovní péče v orlovské nemocnici dokonce zvažovala požádat kraj o převod nemocnice na město?

„Na tuto otázku jsem již částečně odpověděl v předchozím dotazu. Jen doplním to, že jakékoliv osamostatnění, převedení nebo prodání orlovské nemocnice by v této době znamenalo obrovské riziko nenasmlouvání stávajícího rozsahu poskytované zdravotní péče ze stran zdravotních pojišťoven, což by bylo tou nejhorší variantou pro orlovské občany. Dle mého názoru toto riziko existuje. Zastávám názor, že Orlová a Karviná patří k sobě a nehodlám dělat mezi nimi žádné rozdíly. V současné době se zpracovává materiál, který by měl být podkladem pro další výhled rozvoje obou nemocnic.“