Těrlicko se dlouhodobě potýká s nedostatkem chodníků, které by zaručily bezpečnou chůzi pěších podél frekventovaných silnic. Zatímco na těchto rizikových úsecích se chodníků lidé hned tak brzy nedočkají, v místě, kde důležitý vůbec nebyl, už ho mají.

Zbrusu nový chodník o délce zhruba 250 metrů vede k hřbitovu. Naštěstí není dlažba příliš vysoko nad úrovní vozovky a chodník tak může sloužit i k míjení vozidel. Aby se lidé cítili ještě bezpečněji, nechala obec celou ulici označit jako pěší zónu. Spojení těchto dvou opatření, tedy chodníku v pěší zóně, však postrádá logiku a lidé se na to dotazovali také na posledním zasedání zastupitelstva.

Vedoucí stavebního odboru Vladimír Kozel se zodpovědnosti snažil zbavit odkazem na havířovský magistrát. Ten dohlíží nad instalací značek na místních komunikacích i v okolních obcích. „Ta dopravní značka není náš výmysl, ale pana Schwarze z havířovského magistrátu,“ odpověděl Kozel.

Obyvatelé Těrlicka považují stavbu chodníku v pěší zóně za vyhozené peníze. Radnice na stavbu vyčlenila zhruba 700 tisíc korun. „Proč stavějí chodník v pěší zóně. Buď měli postavit jen chodník a ulici nechat volně průjezdnou, nebo vyznačit oblast jako obytnou zónu bez chodníku. Do pěší zóny platí zákaz vjezdu, ale přitom tam je několik rodinných domů. Pokud by to lidé měli dodržovat, tak tamní obyvatelé by měli mít na vjezd do zóny povolení radnice a jejich návštěvy by k jejich domům nesměly přijet vůbec. Ten, kdo to vymyslel, by se měl hluboce stydět,“ komentovali lidé při pohledu na dopravní značku.

Vyznačení pěší zóny se používá především v centrech měst, kde je zapotřebí zcela omezit provoz automobilů. Ty tam jsou pouštěny jen ve vymezených hodinách, a to včetně zásobování. V případě Těrlicka mohla radnice využít jiné možnosti omezit rychlost projíždějících vozidel vyznačením obytné zóny. Navíc by ušetřila statisíce.

Takový názor zastává také dopravní inženýr krajského úřadu Oldřich Surý: „Pokud je na značce napsáno pouze NÁVŠTĚVA HŘBITOVA, mohli by mít lidé bydlící v zóně potíže. V tomto případě je určitě vhodnější zvolit variantu Obytná zóna.“

Ani toto řešení však není nejvhodnější. Vzhledem k tomu, že v lokalitě je postaveno několik domů, měli by obyvatelé potíže s parkováním, protože v obytné zóně je povoleno pouze na vyhrazených parkovištích. Proto se uvažuje o změně značení na Zónu s omezením rychlosti na 30 km/hod.

Jak Deník zjistil, celá situace byla zapříčiněna několikerými pochybeními na straně těrlické radnice. Pokud by skutečně chtěla pouze zajistit větší bezpečnost pro chodce v ulici a návštěvníky hřbitova, stačilo už před lety vytvořit zónu s třicítkou. V každém případě ani v pěší zóně, v obytné zóně ani v zóně s omezením rychlosti nemusela radnice utrácet statisíce za nový chodník.

„Ta situace se táhne několik let, když byla podána z těrlické radnice žádost o umístění dopravního značení. Stav tam ovšem dosud nebyl zkontrolován a zkolaudován. Předpokládám, že dojde ke změnám, aby situace nebyla zavádějící a nedošlo k omezení obyvatel lokality,“ řekl vedoucí oddělení dopravy havířovského magistrátu Jaromír Schwarz.