V areálu školy se konal Den s Integrovaným záchranným systémem, který byl určen pro žáky prvého stupně. Akce se zúčastnili dobrovolní hasiči Havířov Město a strážníci Městské policie Havířov. Hasiči dětem vysvětlovali požární prevenci, včetně zásad zacházení s ohněm, aby jim neublížil. Zdravotník dobrovolného sboru školáky poučil o poskytování první pomoci a resuscitaci.

Městská policie představila svoji činnost a proškolila děti v pravidlech silničního provozu se zaměřením na chodce a cyklisty.

„Na závěr Dne s IZS byl vyhlášen cvičný poplach s evakuací školy. Hasiči pak s společně s učiteli akci vyhodnotili,“ informoval člen SDH Havířov Město David Dvořáček.