Náměstí se tak hned po ránu proměnilo v karneval barev a vlajek, když se na něm sešli žáci ze 110 tříd orlovských základních škol a nižších ročníků víceletého gymnázia.

„Jednotlivé školy si vylosovaly pro každou svou třídu stát, který bude daná třída reprezentovat. Každá z nich si pak připraví oblečení a symboly reprezentující vylosovaný stát,“ řekla k celé akci mluvčí Orlové Nataša Cibulková.

Slavnostní zahájení mělo tradiční průběh známý z klasických Olympijských her, jen nespolehlivá technika nedovolila odeznít celé české hymně. To však ceremoniál nikterak nenarušilo. Za hlasitého povzbuzování byly postupně představovány zúčastněné země. Nechyběli ani zástupci z exotických zemí jako je např. Papua-Nová Guinea, Kongo Bahamy či Seychely.

Následoval olympijský slib, který za všechny sportovce pronesli čtyři žáci, každý v jiném jazyce – češtině, angličtině, španělštině a němčině.

„Po ukončení zahajovacího ceremoniálu se soutěžní družstva jednotlivých škol rozejdou na určená sportoviště, kde budou probíhat soutěžní disciplíny. Nejlepší tři jednotlivci nebo družstva v každé disciplíně a věkové kategorii budou oceněni speciálně zhotovenými medailemi a diplomy,“ prozradila Cibulková.

V prvním ročníku celoměstské orlympiády mohli žáci změřit své síly například v atletice, míčových hrách jako fotbal, volejbal či streetball. Zvláštní soutěže byly připraveny také pro žáky prvních tříd.

Lukáš Trnka