Stejný šek převzali i představitelé partnerského města Czechowice-Dziedzice v sousedním Polsku. Obě města jsou Orlové velmi blízká a Orlované jim tak chtěli alespoň tímto způsobem pomoci v jejich nelehké situaci.

„Uvědomujeme si totiž, že odstranění následků po ničivých povodních není jen záležitostí několika dní bezprostředně po povodních, kdy zmizí voda, ale je to záležitost mnoha měsíců, kdy se opravují zničené objekty, silnice a podobně. A tady je třeba každé koruny," zdůraznil starosta města Jiří Michalík.