Zatupitelé se přiklonili většinou k názoru, že by toto omezení a následné vymáhání dodržování mohlo rapidně zhoršit sousedské vztahy. V potaz byla brána také jednotlivá doporučení občanských komisí.

Zastupitelka a poslankyně Milada Halíková (KSČM) navrhla vyhlášku, která omezovala používání výše zmiňovaných strojů v době nočního klidu, tedy od 22 do 6 hodin a také v neděli a státní svátky od 6 do 8 a od 12 do 22 hodin, když výjimečně by se mohly použít při kalamitách a haváriích.

„Tuto vyhlášku jsme projednávali už v březnu. Tehdy zastupitelé neměli k dispozici názor všech občanských komisí a rozhodli se na něj počkat. Jedině komise v Dolní Suché tuto vyhlášku podpořila. Ostatní byly buď neurální, nebo se proti ní stavěli,“ vysvětlil náměstek primátora Eduard Heczko (KSČM).

Jelikož zastupitelé k vyhlášce pouze nepřijali žádné usnesení, může být opět v nejbližší době projednávána.

Současné zastupitelstvo bude mít poslední šanci v září, jinak se k němu může vrátit až to nové po říjnových komunálních volbách.
Protihluková vyhláška už platí například v Karviné nebo Českém Těšíně, kde lidé nesmějí používat hlučné stroje v neděli, popřípadě ve svátek brzy ráno a v odpoledních hodinách.