Celkem tak letos RPG dá na regeneraci svého bytového fondu více než miliardu korun z celkově plánovaných tří miliard pro období let 2010 až 2012.

„Kromě běžné údržby a drobných oprav, které si ročně vyžádají kolem 150 milionů korun, jsou letos dále v plánu generální opravy, na které je vyčleněno 170 milionů. V prvním pololetí jsme opravili 1100 uvolněných bytů před jejich dalším pronajmutím, do konce roku opravíme dalších devět set bytů, konečná částka bude činit 160 milionů. Komplexní rekonstrukce se v letošním roce dotkne více než tisícovky bytů a půjde na ni 341 milionů,“ upřesnil Pavel Klimeš, ředitel portfolia RPG Real Estate.

Podle něj dostávají při výběru realizačních firem přednost místní dodavatelé: „Naším cílem je podporovat dlouhodobě zaměstnanost v regionu. A to se nám díky využívání místních firem daří, navíc při zachování vysoké kvality prací a dosažení příznivých cen,“ dodal Klimeš.

Nad rámec původního plánu oprav pro letošní rok navíc dojde řada i na opravy vybraných domů v potřebných lokalitách v Orlové-Porubě, ve Slezské Ostravě, v Karviné 6 – Novém Městě a v Havířově-Šumbarku. Náklady na tyto opravy se budou pohybovat na úrovni 180 milionů korun. „Opravy realizované z těchto peněz se dotknou zhruba 1,7 tisícovky bytů,“ dodal Handl. S největší investicí ve výši zhruba 76 milionů se počítá v Ostravě-Kunčičkách, kde budou opraveny střechy, fasády, vyměněna okna, vstupní dveře a opraveny budou i volné byty.

Představitelé RPG také informovali o tom, že iniciují vznik širší platformy, která by se dlouhodobě věnovala podpoře a rozvoji potřebných lokalit v rámci Moravskoslezského kraje. „Pozvednout celkovou úroveň potřebných lokalit, které jsou z mnoha hledisek znevýhodněny, ať již sociálně nebo ekonomicky, je obtížný úkol. Rádi bychom přispěli k tomu, aby se na něm podíleli všichni, kdo mohou k naplnění tohoto záměru jakkoli přispět. Naše dlouhodobá spolupráce se zástupci obcí a měst a nejrůznějšími institucemi ukazuje, že čím více subjektů spojí své síly, tím lépe se jim mohou programy zaměřené na pomoc potřebným realizovat,“ doplnil Tony Aksich, generální ředitel RPG Real Estate.