Rekonstrukce spočívá ve změně systému organizace dopravy v jízdních pruzích a instalaci semaforů. Nynější podoba rondelu ze 60. let už nevyhovuje hustému provozu. Z nejvíce frekventovaných směrů od Ostravy, ze Šumbarku, se vytvářejí dlouhé kolony. V těch pak dochází k drobným karambolům, které dále zhoršují průjezdnost okružní křižovatkou.

Právě kvůli zajištění průjezdu z těchto směrů budou dopravu usměrňovat semafory. Ani ty sice neodstraní tvorbu kolon, řidiči však budou mít jistotu, že křižovatkou v pravidelných intervalech projedou. Mimo špičku nebudou semafory fungovat, případně budou v bezpečnostním režimu, který bude reagovat na rychlost blížících se vozidel.

Jízdní pruhy budou nově řešeny do šroubovice. Na řazení budou řidiče upozorňovat velké návěstidla nad vozovkou, jako je tomu na jiných rychlostních silnicích. Na rondel tak bude možné vjet v pruhu, kterým jej také vozidlo bez nutnosti přejíždění opustí. V některých místech bude počet pruhů rozšířen na tři, v jednom místě bude jen jeden.

„Stavba se zahájí v neděli 4. července a dokončena bude do konce prázdnin. Stavební práce budou probíhat za plného provozu. Doprava bude svedena vždy do jednoho jízdního pruhu po obvodu celého rondelu. Na druhém jízdním pruhu budou probíhat stavební práce jako odfrézování, výměna obrub a stabilizace povrchu vozovky,“ řekla havířovská mluvčí Jana Pondělíčková.

Situace na kruhovém objezdu je tíživá již několik let. Není dne, aby se na něm nestala nějaká dopravní nehoda. Až na výjimky, které však vyplynuly z hazardního počínání řidičů, se vždy jedná jen o drobné kolize.

„Studie potvrdila překročení kapacity křižovatky a dlouhé čekání řidičů na rondelu. Ve špičkové odpolední hodině je kapacita vjezdu z Ostravské ulice překročena o 349 až 431 vozidel za hodinu. Ve skutečnosti projede přes 3600 vozů za hodinu. Zdržení vozidel na vjezdu z Ostravské ulice a z ulice U Nádraží je více než čtyři minuty. Následně jsme nechali zpracovat bezpečnostní audit, který posuzoval záměr přestavby rondelu na křižovatku se světelnou signalizací a doporučil toto řešení,“ zdůvodnil náměstek primátora Zdeněk Osmanczyk.

Při rekonstrukci rondelu je pamatováno také na cyklisty a chodce. Jejich trasy budou vedeny tak, aby byl pochyb cyklistů a pěších v okolí silnice co nejbezpečnější. Samozřejmostí budou bezpečnostní svítidla. Na Orlovské ulici bude posunuta autobusová zastávka dále od křižovatky. Nově bude provedeno odvodnění celé lokality a bude vysazena nová zeleň.

Náklady na přestavbu rondelu, včetně vybudování chodníků, cyklostezky a nové autobusové zastávky, budou činit zhruba 43 milionů korun.