Celá akce do areálu pěstitelské firmy ve Smržicích u Prostějova se uskutečnila pod patronátem pracovnice Magistrátu města Havířova ing. Zdeny Mayerové která připravila dětem zajímavý program a během exkurze nás doprovázela spolu s další zástupkyní magistrátu, paní Menšíkovou.

Firma Arboeko se zabývá pěstováním, prodejem a distribucí okrasných rostlin. Žáci měli možnost si prohlédnout pěstitelské plochy s různě vzrostlými dřevinami i záhony s keři a bylinami. Zpestřením pro ně byla jízda na speciálních zdvižných plošinách, které se používají k řezu korun stromů ve výškách. Pracovník firmy jim ukázal některé zajímavosti z říše rostlin – např. jinan dvoulaločný, který žije na Zemi již od dob dinosaurů.

Po poradě s odborníky pak děti s nadšením vybíraly dva vhodné stromy pro naše město. V Zámeckém parku poroste žlutolistý jilm a červenolistý buk, které při výběru zvítězily. Velkým favoritem byl také javor jasanolistý, dětem se tak líbil, že jej nakonec dostaly jako dar k výsadbě před svou školu. Zástupci firmy se s dětmi rozloučili dalším milým překvapením – každý dostal jehličnan v květináči a nanuk pro osvěžení ve slunečném dni.

Po návštěvě se náš autobus vydal do blízké vesnice Čechy pod Kosířem, která se chlubí secesním zámkem s galerií J. Mánesa a jedním z našich nekrásnějších a nejcennějších parků. V něm děti při procházce viděly asi 300 let starou borovici osinatou. Tento druh patří k nejstarším stromům na světě – může se dožít až 4 500 let. Zvesela a se zpěvem doprovázeným kytarou jsme se vraceli zpět do Havířova. Děkujeme Magistrátu města, který nám umožnil prožít krásný den na Hané.

PaedDr I. Kurková, Mgr. L. Tulejová, ZŠ Gorkého, Havířov