Byla to premiérová akce vládní Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách, která ve městě působí od května tohoto roku.
Během tří by měla agentura pomoci městu, místním neziskovým organizacím, školám, ale i podnikatelům, připravit a začít realizovat sérii opatření, která změní život a šance lidí ve vyloučených lokalitách.

„Agentura vstupuje do Havířova na základě žádosti města o pomoc při řešení situace lidí žijících v sociálně vyloučených lokalitách. Našim cílem je propojit a rozvinout aktivity, které ve městě již probíhají, a přidat k nim nové,“ uvedla lokální konzultantka agentury Helena Palicová.
Schůzky se zúčastnili také zástupci Magistrátu v čele s náměstkem pro sociální rozvoj Bronislavem Bujokem, základních škol, Církevního střediska volného času sv. Jana Boska, Slezské diakonie, Armády spásy, Sociálních služeb města Havířova, Probační a mediační služby, Městské realitní agentury, RPG RE Management, policie ČR i Městské policie, Úřadu práce a Centra podpory inkluzivního vzdělávání.

Havířov je jedním z deseti měst, které uspělo ve výběrovém řízení na přelomu loňského roku a ve kterém Agentura začne v tomto roce působit. „Myslím si, že se podařila velmi dobrá a potřebná věc. Díky tomuto kroku jsme získali řadu výhod, kterých využijí jak město, tak jeho občané,“ míní náměstek Bronislav Bujok.

Práce Agentury v Havířově začala podrobným mapováním sociálně vyloučených lokalit a potřeb jejich obyvatel. Dalším krokem bude příprava strategického plánu lokálního partnerství.

„Využijeme přitom zkušenosti z pilotních lokalit. Strategický plán obsahuje obvykle kolem padesáti opatření. Každé má svého realizátora i finanční zdroj, existuje harmonogram činností, plán je schválen radou i zastupitelstvem. Je to jedinečná šance, jak využít prostředky ze strukturálních fondů a koordinovaně situaci v lokalitách i jejich okolí zásadně změnit,“ vysvětlil ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

„Agentura je připravena poskytovat poradenství při přípravě a podávání projektů do národních programů i evropských strukturálních fondů tak, aby měly co největší šanci na úspěch. V současné době již takto asistujeme u přípravy více než šedesát projektů. První konzultace se již rozjíždějí,“ dodal Šimáček.

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách působí jako odbor Úřadu vlády od začátku roku 2008. Její pilotní fungování pod Úřadem vlády bylo v letošním roce posunuto do konce roku 2012. Poté by měla začít pracovat jako samostatný úřad s celostátní působností. V současnosti Agentura působí ve 23 obcích, městech a mikroregionech České republiky.