„Zájemci mohou žádat například byty jednopokojové, dvoupokojové, dvoupokojové bez ústředního topení, třípokojové, čtyřpokojové i pětipokojové. Kompletní podmínky pro získání městského bytu jsou uvedené v zásadách pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům a ty jsou zveřejněny na webových stránkách města,“ přiblížila mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Žádosti je možné podávat u Městské realitní agentury v ulici U Lesa v Havířově-Městě na předepsaných tiskopisech, které budou k dispozici přímo na místě.

„Z došlých žádostí bude za účasti notáře vylosováno pořadí žadatelů na jednotlivé byty, přičemž noví žadatelé se zařadí do stávajících pořadníků za žadatele, kteří nebyli doposud uspokojeni. Původní pořadníky tedy nadále platí,“ upozornila Pondělíčková.

Všechny pořadníky budou mít následně otevřený charakter, takže každý, kdo bude mít zájem a bude splňovat podmínky zařazení do pořadníků, se bude moci kdykoliv zapsat na poslední místo do pořadníku dle požadované velikosti bytu.

Mezi podmínky pro podání žádostí patří například to, že žadatel dosáhl osmnácti let věku, on ani jeho manželka nebo osoby žijící v registrovaném partnerství nemají jiný byt ve vlastnictví, v nájmu, nebyl v minulosti nájemcem, případně vlastníkem jakéhokoliv bytu, kterého by se o své vůli bezdůvodně vzdal, případně jej pozbyl v důsledku nedodržování svých povinností vyplývajících z nájemní smlouvy. Zájemce musí mít také trvalý pobyt v Havířově nepřetržitě po dobu tří let před podáním žádosti o obecní byt.

Kompletní informace jsou k dispozici na úřední desce magistrátu, popřípadě na internetových adresách www.havirov-city.cz a www.mra.cz.