Majitel poškozené kanalizace – společnost Severomoravské vodovody a kanalizace – slíbil, že se havarijním stavem bude zabývat. „Zástupce SmVaK nám sdělil, že již byl proveden výběr dodavatele, který bude zajišťovat opravu této havárie. Řekl nám také, že v současné době evidují několik desítek podobných havárií v této oblasti, které byly způsobeny extrémními srážkami v poslední době a i proto se termín opravy prodlužuje. Odstranění havárie by mělo dle informací SmVaK proběhnout do 14 dnů,“ vysvětluje Milan Bill z odboru správy majetku města.