V Senátu ČR obdrželi ocenění, které zaručuje například to, že se ve škole neplýtvá vodou ani elektřinou, a že se tady důkladně věnují ekologické výuce a tomu, co obnáší úcta k životnímu prostředí. Obě karvinské školy titul získaly v konkurenci více než 200 škol z celé republiky.

Co konkrétně dělají? „V rámci mezinárodního programu Ekoškola, který funguje ve dvouletých cyklech, děti hledají možnosti úspory energie, minimalizují a třídí odpad, pečují o zeleň v okolí školy a podobně,“ popsala Jitka Nechvátalová ze Sdružení Tereza, které je jedním z organizátorů. „Důležité nejsou jen výsledky, ale i aktivní zapojení dětí do programu,“ míní Nechvátalová.

Škola, která chce získat titul ekoškoly, to nemá jednoduché. Musí se soustředit hned na několik oblastí: správné zacházení s vodou, energiemi, odpady a prostředí ve škole. Každá škola k situaci přistupuje svým vlastním způsobem.

„Věnujeme se hodně bioodpadu, u školy jsme založili vlastní biokompostárnu, kam mimo jiné dáváme zbytky z kuchyně,“ popsala Hana Kováčová ze ZŠ Slovenská.

Na Základní škole Borovského založili takzvaný ekotým se zástupci všech tříd druhého stupně i zaměstnanců. „Kromě práce ve škole spolupracujeme i s dalšími sdruženími, které se ekologii věnují, třeba odbory životního prostředí na městské, krajské i celostátní úrovni,“ popsala Libuša Machurová ze ZŠ Borovského.