Vyplývá to z materiálu Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které na svém zasedání označilo v letech 2011 až 2014 za nejdůležitější investice dostavbu dálnice a dálničních přiváděčů zejména v Ostravě, rychlostní silnice R48 a tzv. Slezského kříže v okolí Opavy a také směrem ke slovenské hranici v Mostech u Jablunkova.

„Zastupitelstvo kraje schválilo požadavek na Ministerstvo financí ČR a Ministerstvo dopravy ČR k zajištění rozpočtového krytí na stavby: dálnici D47 a související stavby, dálniční přiváděče, rychlostní silnici R48 a související stavby, stavby Slezského kříže-východ (I/11-I/68) a stavby Slezského kříže-západ (I/11) v letech 2011 až 2014,“ uvedla mluvčí krajského úřadu v Ostravě Šárka Vlčková.

Kraj tak pravděpodobně nepočítá s výstavbou jihozápadního obchvatu Karviné, který měl být podle původních plánů vybudován do roku 2013. „Mrzí mě to, protože se snažíme řešit nejen karvinský obchvat, ale také cestu na Bohumín. Doufám, že tento dokument bude ještě živý a budeme o tom moci jednat,“ řekl náměstek karvinského primátora Zbyněk Gajdacz, do jehož kompetencí spadá také oblast dopravy.

Lépe na tom není ani Havířov, kde se již několik let mluví o výstavbě obchvatu, který by ulehčil velmi vytíženému tahu ve směru Třanovice - Těrlicko - Ostrava.

„Havířov je v centru ostravské aglomerace a s tím souvisí obrovské problémy s dopravou. V nejbližších dnech sice začne rekonstrukce velkého kruhového objezdu, to ale problémy zdaleka nevyřeší,“ uvedl náměstek primátora Havířova Eduard Heczko.

Zároveň připomněl vládní nařízení, které přijala Topolánkova vláda v roce 2007, kde je havířovský obchvat uveden mezi nejnaléhavějšími případy. Dosud však nebylo rozhodnuto o konečné podobě obchvatu, a ve hře tak stále zůstává severní i jižní trasa.

„Bude záležet na tom, jak dopadne proces EIA, tedy posouzení vlivu obou variant na životní prostředí. Rozhodnutí padne podle toho, která z nich bude příznivější,“ řekl Heczko.

Vedení radnic v Havířově i Karviné bylo rozhodnutím krajského zastupitelstva překvapeno. V obou městech však doufají, že o problému bude možno dále jednat.

„My tuto otázku budeme ještě otevírat v souvislosti se spalovnou odpadu, jejíž výstavba je podmíněna právě obchvatem Karviné,“ prozradil další iniciativu města na zlepšení místní dopravní situace primátor Karviné Tomáš Hanzel.

Lukáš Trnka