Po vyfrézování prvních metrů vozovky se stavbaři pustili do rozsáhlých změn. Pracuje se nejen přímo na kruhovém objezdu, ale také v jeho nejbližším okolí.

Více informací o tématu čtěte v Souvisejících článcích

Kvůli rekonstrukci musí být citelně omezena doprava. Ta je momentálně svedena ve všech směrech i na křižovatce do jednoho jízdního pruhu. Značení je provedeno hustou koncentrací značek a navíc je také omezena rychlost na 30 km za hodinu. Dopravní situace se bude neustále měnit a řidiči proto musejí věnovat řízení v této oblasti zvýšenou pozornost.

„Stavba bude dokončena do konce prázdnin. Předjednali jsme i výjimku pro provádění vybraných stavebních prací i v nočních hodinách. Montáž některých nových portálů si může v průběhu srpna vyžádat i krátké úplné dopravní uzávěry. Úplná uzávěra bude povolena pouze po nezbytně nutnou dobu a pouze v nočních hodinách,“ přiblížila mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Město se rozhodlo k rekonstrukci na základě studie, která říká, že z bezpečnostního a kapacitního auditu velkého rondelu je křižovatka za hranicí své výkonnosti. Studie potvrdila překročení kapacity a dlouhé čekání řidičů na rondelu, hlavně v odpolední špičce. V tomto čase je kapacita křižovatky z Ostravy překročena o 349 až 431 vozidel za hodinu, když celkem zde projede přes 3600 vozů za hodinu.

„Úprava okružní křižovatky spočívá nejen ve změně vedení jízdních pruhů v křižovatce, ale také v instalaci semaforů. Ty budou použity na třech nejfrekventova­nějších místech. Součástí stavby jsou i úpravy počtu pruhů na vjezdech a výjezdech okružní křižovatky. Výjezd na Orlovskou zůstane jednopruhový s tím, že stávající retardéry budou nahrazeny travnatým ostrůvkem,“ uvedl náměstek primátora Zdeněk Osmanczyk.

Semafory na kruhovém objezdu budou zkoordinovány tak, aby byl průjezd křižovatkou co nejplynulejší.