Vedení hornosušské radnice požádalo město o pomoc při zajištění dohledu nad dodržováním pořádku v konkrétních dnech. Strážníci budou v obci přítomni od pátku do neděle. V obci sice sídlí Policie ČR. Ta však na zajištění veřejného pořádku nestačí.

„V obci sice máme republikovou policii, ovšem spoléhat na ni nemůžeme. Počet policistů není takový, aby mohli pravidelně procházet problémové lokality. Proto si musíme pomoci strážníky ze sousedství,“ vysvětlil starosta Horní Suché Jan Lipner.

Strážníci se budou o víkendech starat o to, aby lidé dodržovali podmínky obecních vyhlášek a samozřejmě všechny další nařízení, které vyplývají ze všech zákonů. Všímat si budou hlučných osob, které ruší noční klid, zlodějů, kteří by měli zálusk na cizí majetek, mohou uklidnit partnerské rozmíšky nebo hospodské rvačky a jejich pozornosti určitě neuniknou ani dopravní přestupky.

„Zatím ve spolupráci s vedením obce připravujeme přesné podmínky, za jakých budou naši strážníci sloužit. Obec má představu o problémových lokalitách, kterým by se strážníci měli věnovat více. První služba by se měla konat možná už na konci července,“ řekl šéf havířovských strážníků Bohuslav Muras.

Novinkou pro havířovské strážníky bude dohled na nedělní klid, kdy mohou postihovat občany, kteří by snad rušili své sousedy při hlučném sekání trávy, řezání dřeva nebo jiné obtěžující činnosti. Vyhláška platí po celou neděli nebo svátek. Lidé nesmějí používat sekačky a křovinořezy se spalovacími motory a veškeré motorové i elektrické pily a brusky. Výjimku z hlučnosti mají průmyslové plochy.

Havířovští strážníci v obci dosud nikdy nesloužili, přestože Horní Suchá byla kdysi po dobu 15 let součástí města. Osamostatnila se však v roce 1990, tedy v době, kdy Městská policie v Havířově teprve vznikala. Strážníci mohou už několik let sloužit i na území jiných obcí, se kterými mají uzavřenou dohodu. Před časem tak o letních prázdninách sloužili například v obcích okolo Žermanické přehrady.