Celý rondel je v těchto dnech velkým staveništěm. Doprava byla svedena do jednoho pruhu nejen na okruhu, ale také na všech příjezdech. Po většinu dne je průjezd vozidel plynulý, ve špičkách však dochází k tvoření dlouhých kolon na nejvytíženějších směrech, především z centra města, od Ostravy a ze Šumbarku.

Díky ohleduplnosti řidičů a zpomalení dopravy zatím na staveništi nedochází k nehodám. V době dopravních špiček reguluje provoz policie, a to především kvůli snadnějšímu průjezdu autobusů.

Vedoucího odboru investic havířovského magistrátu Radoslav Basel Deníku potvrdil, že to nejhorší mají řidiči už za sebou: „Práce sice budou trvat až do konce prázdnin, ale na okruhu už nebude tolik stavebních strojů jako nyní. Průjezd proto bude v dalších dnech volnější a plynulejší. V současné době se provádějí práce na místech, kde budou auta zastavovat před semafory. Povrch bude z betonu, aby se pod tíhou vozů nezvlňoval. Provádějí se rovněž práce na místech, kudy povedou nové chodníky a cyklostezky.“

Za dlouhé čekání v kolonách si přitom často mohou řidiči sami. Především z centra Havířova se někteří řadí do pravého jízdního pruhu už za světelnou křižovatkou a v obavách, že by je ostatní řidiči nepustili, nevyužívají levý pruh a následné střídavé řazení. Pravidlo zipu, které stanoví povinnost řadit vozidla střídavě z levého a pravého pruhu, je v silničním zákoně zakotveno už několik let. Mnozí řidiči se ho však bojí.

Čekání v kolonách se dá za určitých okolností vyhnout. Od Ostravy je možné projet přes Šumbark a zpátky na centrum města přes světelnou křižovatku na Orlovské ulici. Stejnou cestu mohou volit řidiči i v opačném směru. Vytížené jsou i silnice vedoucí přes Šenov a Dolní Datyně. Kolona na Hlavní třídě od Podloubí k rondelu se dá objet kolem letního kina, kde už je hotova protipovodňová hráz. Vozidla se pak dostanou k rondelu od letního koupaliště, kde je provoz slabší.