V současnosti se v Orlové totiž přetřásá možná spolupráce s Ostravskou univerzitou při výuce předmětů metodou CLIL. Při této formě výuky je předmět vysvětlován vyučujícím v cizím jazyce. Zástupci filozofické fakulty byli osloveni s tím, že by se v Orlové mohlo vybudovat odloučené pracoviště univerzity, zaměřené na postgraduální studium pro absolventy učitelství.

Absolventi by tak po dokončení studia na svých Alma mater mohli v Orlové získat další potřebnou aprobaci pro výuku anglického jazyka metodou CLIL.

Jakási „katedra lingvistiky“ by měla fungovat v prostorách Gymnázia Jana Šabršuly v Orlové. „V současnosti probíhá jednání s filozofickou fakultou v Ostravě,“ potvrdil orlovský radní Jaromír Kuča.

On sám tento projekt vítá, jelikož by mohl pomoci ke zviditelnění města, které si v Orlové tolik přejí.

První oťukávání mezi zaujatými stranami proběhlo v září minulého roku. „Přijeli k nám zástupci fakulty, aby se v praxi seznámili s tím, jak výuka probíhá. Ukázkovou hodinu si vyslechli a přislíbili spolupráci. Poté jednání trochu utichla, jelikož po kauze právnické fakulty v Plzni dělali na vysokých školách rozsáhlou revizi diplomových prací,“ uvedl otec myšlenky a ředitel Gymnázia Jana Šabršuly Richard Adamus.

Společně se starostou města a předsedou strategické komise Jaromírem Kučou hodlá Richard Adamus v nejbližších dnech napsat dopis na děkanát fakulty, se snahou jednání znovu oživit.

Sám Adamus má s touto formou výuky bohaté zkušenosti. Gymnázium Jana Šabršuly, které vede, se totiž jako jediné na Karvinsku věnuje výuce vybraných předmětů v anglickém a francouzském jazyce.

Své zkušenosti by tak chtěl využít i v nabídce absolventům vysokých škol. „Znalost jazyků je v dnešní době ohromná výhoda, proto se nebojím, že by o to nebyl zájem,“ říká ředitel soukromé školy.

On sám by byl ochoten vést v případě zájmu některé semináře. „Proškoleni ve výuce metodou CLIL by byli také někteří zástupci univerzity,“ dodal Adamus.