„Sportoviště bude umístěno na doposud nevyužívaném pozemku školy vedle školních budov a v budoucnu bude sloužit nejen k výuce tělesné výchovy, ale také pro sportovní volnočasové aktivity studentů a pedagogů i pro pořádání sportovních akcí,“ přiblížila ředitelka školy Anežka Tesarčíková.

Realizace projektu představuje vybudování multifunkčního hřiště s využitím pro tenis, košíkovou a nohejbal. Dále zde vyrostou hřiště pro volejbal, dva stoly na pink-ponk, hrazdy pro rozcvičení, doskokovou a běžeckou dráhu a petanque.

„Pro stavbu budou využity moderní umělé povrchy s vysokou životností. Ty umožní využití sportoviště i v méně příznivém počasí. Uvedení do provozu se předpokládá ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku,“ dodala ředitelka školy.

Projekt výstavby sportovního areálu byl zařazen do Regionálního operačního programu NUTS II. Moravskoslezsko 2007 – 2013 a patří mezi vybrané projekty spolufinancovaných Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.