„Jsou vyrobeny plechové ukazatele s názvy pavilonů a provozů, které jsou umístěny na kovových sloupcích v areálu nemocnice a nasměrují návštěvníky nemocnice k jednotlivým provozům,“ nastínila mluvčí havířovské nemocnice Jana Zlattnerová.

V další fázi byly viditelně označeny všechny ambulance a oddělení názvy, popřípadě označením, zda se jedná o lůžkové stanice. Ve třetí fázi byly instalovány dvě velké orientační tabule. Jedna je umístěna u vchodu do nemocnice od Městské sportovní haly z ulice Astronautů a druhá je před budovou monobloku ze strany od ředitelství. Na obou informačních tabulích je přehledně znázorněn celý komplex nemocnice. V konečné fázi chce vedení špitálu viditelně označit velkými písmeny jednotlivé části hlavní budovy monobloku, jakožto i ostatní budovy.

„Máme zájem na tom, aby se u nás pacienti nejen dobře cítili, byli samozřejmě kvalitně ošetřeni, ale také je nepochybně důležité, aby se každý, kdo přijde do nemocnice, dobře zorientoval a bez problémů se dostal na ambulanci nebo oddělení, které chce navštívit. Věříme, že tímto krokem pacientům usnadníme pohyb v nemocnici a ušetříme spoustu času s hledáním,“ dodala Zlattnerová.