„Za sto let budou lidé, kteří se budou ptát po naší době, odkázáni na archivy, protože z nás, pamětníků, už nikdo žít nebude. Uchová se přitom jen zlomek historie, statisíce osudů a zajímavých, poučných příběhů zmizí spolu s námi. Proto jsme se rozhodli připravit projekt Živá paměť krajů České republiky, abychom v každém regionu vytvořili miniarchív příběhů nevýznamných pro historiky, ale vypovídajících o současné a nedávno minulé době“ vysvětluje Jan Vojvodík z CENTREDu.

Projekt vznikl ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Pardubické sdružení chce projekt rozjet v celé České republice, zatím se přihlásily jen 3 kraje.

„V Moravskoslezském kraji funguje projekt teprve měsíc, takže ještě nemáme žádné reakce,“ doplnil Vojvodík. „Zajímá nás především období mezi koncem II. světové války a dneškem. V každém z těch poválečných desetiletí prožívali obyvatelé severní Moravy a Slezska společenské i hospodářské změny, bylo to velmi neklidné půlstoletí. O to více zajímavých příběhů, na které by se nemělo zapomenout, by se mohlo od pamětníků, obecních kronikářů, seniorů a dalších přispěvatelů sejít “ upozornil Vojvodík.

Příběhy, které sdružení nasbírá, budou zveřejňovány na webu českých seniorů www.sedesatka.cz. V roce 2012 má také vyjít kniha s 15 nejzajímavějšími příběhy.

Ty je možné zasílat poštou na adresu: CENTRED o. s., Labský palouk 495, 530 09 Pardubice, nebo elektronicky na emailovou adresu: redakce@sedesatka.cz. „V případě nutnosti jsme schopni i přijet a příběh zaznamenat také osobně,“ doplnil předseda občanského sdružení.