S osobní dopravou již České dráhy na této trati nepočítají a na malé nádraží a na peron u něj tak už žádný cestující nevstoupí. Dlouhou dobu byla budova bez využití, obrůstala keři a ne všechna okna jsou celá a neporušená.

Prodej někdejší nádražní budovy se ale již připravuje. Z původních dvou zájemců, kteří se před časem o cihlovou budovu zajímali, zůstal jeden. „Prodej nyní připravujeme a zajišťujeme doklady, které jsou k prodeji potřebné,“ uvedl Pavel Halla, tiskový mluvčí Správy železniční dopravní cesty. Pokud se podaří prodej dotáhnout do úspěšného konce, v objektu by měla vzniknout ubytovna.

Koleje, které kolem budovy vedly, slouží jen pro nákladní dopravu. „Trať mezi Petrovicemi u Karviné a Karvinou – město v současnosti slouží pouze pro nákladní dopravu. Přepravy jsou využívány pro firmy s vyústěním vlečky do železniční stanice Karviná – město. Budova již právě proto neslouží svému původnímu účelu,“ popsal situaci Halla.

Hlavní nádraží v Karviné je nyní vzdálenější od centra a jezdí se na něj autobusy MHD. To je bohatě využité, podobný osud jako nádraží Karviná – město zřejmě časem čeká i zastávku v Darkově. I zde vlaky staví minimálně. Zastávka se sice nachází na hlavní trati, ale vzhledem k poddolování oblasti a zániku velké části obytných domů ztratila většinu cestovatelů, kteří sem jezdili. V současnosti ji drží při životě jen nedaleká Střední škola ochrany osob a majetku a těch několik málo cestujících, kteří sem jedou na zahrádku nebo do lázní. Ani ti ale nezaručí, že zastávka přežije příští roky.