Program byl nabitý a vedle klasických pouťových atrakcí se představila cimbálovka Šajtar, dechová hudba Dolu Darkov, sbor korejských hudebníků a mažoretky DIXI.

Letos byla pouť mnohem okázalejší, protože farníci slavili 100 let od vysvěcení kostela svaté Máří Magdalény.