Momentálně probíhají poslední dvě etapy výstavby a sice vybudování jižní větve horkovodu a předělávky městských domovních kotelen.

„Převážná většina městských objektů se na podzim bude napojovat na teplovod tak, aby byla připravena na topnou sezónu, pouze devět objektů města bude na teplo z horkovodu přepojeno v roce 2011,“ uvedla mluvčí města Lucie Balcarová. Od centrálního zásobování teplem z Elektrárny Dětmarovice si v Bohumíně hodně slibují.. „Přinese našim obyvatelům minimálně pětinovou úsporu za vytápění a teplou vodu,“ podotkl starosta města Petr Vícha.

Navíc, pro město je výhodou projektu skutečnost, že vybraný dodavatel, Skupina ČEZ, na sebe bere veškerá rizika spojená projektovou přípravou, financováním projektu, provozováním vybudovaného zařízení a zajištěním dodávek tepla pro město po dobu dvaceti let. „Město má zajištěnou dodávku tepla za stabilní cenu, která může být upravována pouze za předem daných podmínek.“ Vysvětluje mluvčí Balcarová.

Město v současné době vlastní dohromady 40 domovních a blokových plynových kotelen, ze kterých dodává tepelnou energii do městských obytných i nebytových objektů. Tyto tepelné zdroje byly vybudovány většinou v letech 1994 – 1996, do jejich obnovy by tak město muselo v příštích letech investovat nemalé peníze. „Díky projektu centrálního zásobování teplem zajistíme dlouhodobou, kvalitní a cenově přijatelnou dodávku tepla do městských objektů bez našich vlastních investic. My tak ušetříme peníze na obnovu zastaralých tepelných zdrojů a nájemníci zase budou platit méně za teplo než dosud,“ dodala Balcarová.

Do země v městských ulicích uloží pracovníci dodavatelské firmy celkem 14,3 kilometry potrubí. Deset kilometrů páteřního rozvodu bude zásobovat centrum Bohumína a 4,3 kilometru potrubí rozvede teplo v Bohumíně záblatí. Dvouletá stavba momentálně finišuje, v září by měla být hotova většina terénních úprav. Slavnostní spuštění teplovodu je naplánováno na polovinu září. Náklady na výstavbu teplovodu hradí Skupina ČEZ.