Oprava objektu je součástí celkové regenerace staveb v centrální části města zahrnuté do památkové zóny SORELA. Jak se ukázalo, vlastníky při stavebních pracích nelimitují pouze připomínky památkářů, ale také ochránců přírody.

„Že je budova Lučiny významným objektem jak pro město Havířov, tak pro jeho obyvatele není třeba připomínat. V průběhu právě probíhajících oprav se však ukázalo, že tato budova je významná i z hlediska ochrany životního prostředí. Byla zde totiž objevena hnízda rorýse obecného, který patří mezi zvláště chráněné druhy živočichů. Při kontrole budovy ze strany České inspekce životního prostředí bylo ve větracích otvorech nalezeno celkem šest obsazených hnízd a šest hnízd, která byla prokazatelně rorýsi využívána v minulosti. Proto byla ihned přijata opatření k zajištění ochrany tohoto chráněného ptáka. Do vzdálenosti 5 metrů od každého hnízda byla z lešení odstraněna ochranná síť a práce v bezprostřední blízkosti hnízd mohou probíhat pouze od 9 do 15 hodin, aby rorýsi měli možnost nakrmit mláďata ráno a večer. Po dokončení rekonstrukce budovy budou větrací otvory ponechány natolik volné, aby je mohli rorýsi využívat pro hnízdění i v budoucnu,“ vysvětlil mluvčí společnosti RPG Petr Handl.

Firma pokračuje i v letošním roce v regeneraci domů na havířovské Hlavní třídě. „Rekonstrukční práce v současné době probíhají i na budově Lučiny, kde je od 16. června prováděna generální oprava fasád, anglických dvorků a společných prostor včetně generální opravy elektroinstalace. Dojde i na provedení nových sgrafit, opravy říms, doplnění zdobných prvků a restaurování soch. Náklady na tuto část rekonstrukce budovy Lučina budou zhruba 15,5 milionu korun a práce by měly být hotovy do 16. listopadu.