V obci se právě dokončuje kanalizace, která je budována v rámci megalomanského projektu Revitalizace povodí řeky Olše. Protože řeka Stonávka je přítokem Olše, připojilo se k obcím a městům i Těrlicko.

Hlavním cílem přitom bylo odvádět splašky do čističky, aby nemohly znečišťovat přehradu. Ne všechny domy jsou však na kanalizaci napojeny, přestože by si to jejich majitelé přáli.

„My se nestačíme divit, co se to tady v obci děje. Nedaleko našich domů je vedena kanalizace, která se staví za mnoho evropských milionů, ale my se na ni nesmíme připojit. Několikrát jsme žádali obec o vstřícnost, ale neuspěli jsme. Kanalizace je totiž stavěna podle zastaralého projektu, který tehdy s napojením našich domů nepočítal. Teď se zjistilo, že pro napojení by musela být kanalizace umístěna asi o 40 centimetrů hlouběji. Technicky by to problém nebyl, ale jak nám řekli na radnici, bylo by to příliš drahé. Proto budeme i nadále muset vyvážet žumpy,“ vysvětlovali obyvatelé lokality poblíž Klubu vodního lyžování Petr Kielkowski a Zdenek Kubeczka.

Zapravdu jim dává bývalý starosta Vavřinec Fójcik. „Celá stavba kanalizace je velmi problémová, a to od samého začátku. Dokonce hrozilo, že projekt zkrachuje. Přílišnou nákladnost vidím i v množství subdodavatelských firem, z nichž samozřejmě každá chce vydělat. Vedení naší radnice se dotazujeme snad na každém zasedání zastupitelstva, proč nemohou být na kanalizaci napojeny stojící domy a proč je kanalizace vedena v polích, kde dosud žádné stavby nestojí. Kloudné odpovědi se nám dosud nedostalo,“ řekl Fójcik.

Opoziční zastupitelé se ptali i na konkrétní situaci s napojením domů. „Ptal jsem se přímo starostky, jestli má obec přehled, které domy už jsou na kanalizaci napojeny, které teprve budou a které mají vlastní čističku. V písemné odpovědi mi napsala, že neví, protože obec tyto údaje zjišťovat nemusí,“ dodal Fójcik.

Řešením pro domkaře, kteří nebyli na kanalizaci kvůli výškovému rozdílu napojeni, je přečerpávání. Pořízení zařízení a jeho provozování by však bylo tak nákladné, že se lidem nevyplatí.