Řadový dům na první pohled na sebe upoutá pozornost netradiční karmínově zbarvenou fasádou, zdobenou maurskými detaily v eklektickém slohu.
Bývalá synagoga v květnu 2006 byla prohlášena kulturní památkou Ministerstva kultury České republiky.

Na objednávku společenství pro výstavbu ortodoxní synagogy ji postavila v roce 1928 českotěšínská firma Josefa Noska a Adolfa Richtera podle projektu architekta Eduarda Davida. Židovská modlitebna, zvaná Schomre Schabos, měla 152 míst pro muže a kolem stovky pro ženy. Ve zvýšeném suterénu se nacházel byt správce a od roku 1935 i rituální lázeň.

V průběhu druhé světové války němečtí okupanti její vnitřní zařízení odcizili nebo zničili. Nějaký čas se v ní skladovaly kulisy a divadelní rekvizity. Po válce opět sloužila svému původnímu poslání.

V roce 1948 hlavní rabín Natan Bergman vycestoval s rodinou do Izraele a modlitebna zůstala opuštěná. Budovu v roce 1967 získal Polský kulturně-osvětový svaz (PZKO), který o jedenáct let později její vnitřní prostory upravil pro své potřeby.

Dnes se tu nachází Klub PZKO a také Apoštolská církev Agape. Na průčelí bývalé synagogy je umístěna pamětní deska připomínající židovskou komunitu.