V největší okružní křižovatce se sbíhají silnice různých vlastníků. Přesto celou přestavbu iniciovalo město Havířov, které také zajistilo finanční prostředky. Od Ředitelství silnic a dálnic čekalo jen pokládku nového asfaltového povrchu. Marně.

Stavba se blíží ke svému konci. „Vše probíhá přesně podle plánu, a to i přesto, že jsme právě kvůli jednání o obnově povrchu objezdu, museli na čtyři dny některé práce zastavit. V současné době se dokončují některé dílčí práce, jako dlažba chodníků, cyklostezky, zábradlí nebo dopravní značení,“ potvrdil vedoucí odboru investic havířovského magistrátu Radoslav Basel.

Obnovou asfaltového povrchu se zabývalo vedení města. Uvolnění dalších prostředků na frézování a pokládku však radní odmítli s tím, že do cizího už město investovalo dost.

Ředitelství silnic a dálnic má ke svému postoji důvod. „Nechtěli jsme zasahovat do stavby, kterou si provádí město Havířov na své náklady, jelikož pokud by došlo například k nějakým poklesům, bylo by těžké zjišťovat, kdo za to může. Každopádně stav povrchu budeme sledovat, a pokud nalezneme v příštím roce prostředky, provedeme položení nového povrchu. Rekonstrukci kruhového objezdu jsme finančně nepodpořili proto, jelikož jsme tuto akci neměli v plánu a ani jsme na ni neměli prostředky,“ uvedl vedoucí ostravské pobočky ŘSD Lubomír Hýbl.

Rondel budou řídit semafory

Zajímavostí okružní křižovatky se bude zcela nové organizování dopravy. Především se jedná o vyznačení jízdních pruhů. To je nazýváno do šroubovice, šneku nebo turbíny. V některých místech budou tři pruhy, jinde jen jeden. Na správné zařazení budou řidiči upozornění velkými návěstidly.

Specialitou budou semafory, které havířovský kruhový objezd zařadí mezi kuriozity. V ČR jiný takový není a mnoho jich není ani v zahraničí.
Světelná signalizace je jen na třech příjezdech, a to od Ostravy, z centra Havířova a ze Šumbarku. Současně jsou semafory přímo na objezdu před těmito příjezdy. „Úkolem semaforů je zajistit spravedlivé projetí z nejvytíženějších směrů, kde dosud vznikaly dlouhé kolony. Semafory budou provoz na rondelu korigovat,“ vysvětlil Basel.

Světelná signalizace bude samozřejmě řízena počítačem, podobně jako už jsou mnohé jiné křižovatky. Deník má informace o tom, v jakých režimech technicky fungovat mohou a v jakých skutečně budou.

Křižovatka je připravena tak, aby semafory mohly fungovat zcela samočinně. Zařízení je schopno automaticky vyhodnotit hustotu provozu a semafory podle toho zapínat nebo vypínat. K tomu slouží čidla ve vozovce a také videodetektory vedle semaforů nad silnicí.

Technici však nyní systém spustí v režimu, kdy bude provoz naprogramován. Zpočátku to bude denní provoz od rána do večera. Po vyhodnocení by světla mohla být v provozu v časových úsecích, kdy v místě panuje obvyklá dopravní špička. K úpravám režimu může dojít po zkušebním provozu. Technici vyhodnotí, jak je doprava řízena semafory například dopoledne v pracovním dnu nebo v neděli, kdy je hustota provozu zcela odlišná. Noční režim, kdy se zelená spustí pouze při zaznamenání blížícího se vozidla, na okruhu zaveden nebude.

Podívejte se na zajímavé kruhové objezdy se semafory:

Haarlem, Holansko

Alkmaar, Holansko