Podle zástupců představenstva SMO je firma k tomuto kroku nucena proto, že vedení bytového družstva odmítá podepsat cenový dodatek ke smlouvě na dodávku tepla.

„Dříve podepsaná smlouva na dodávku tepla proto pozbyla platnosti a mezi naší společností a Bytovým družstvem Orlová se přes naši veškerou snahu nepodařilo uzavřít smlouvu novou,“ stojí ve zdůvodnění, které formou letáku obdrželi družstevníci bydlící na adresách Masarykova třída, č. p. 1012, 1013, 1014 a 1015.

Proč nemá družstvo smlouvu na dodávky tepla a TUV? V jednom z domů bydlí mimo jiné předseda družstva Jan Katauer, který je dlouhodobým kritikem cenové politiky SMO, jež podle něj ceny dodávaného tepla předražuje. Usiluje proto o vlastní připojení na teplovodní soustavu.

„Máme již hotový projekt a nakoupeno zařízení, jen je namontovat. Hotovo by mělo být 17. září. Proto jsme také žádali město, aby nám pomohlo z pozice vlastníka SMO přesvědčit vedení společnosti, aby nám vyšlo vstříc a pomohlo zajistit plynulé dodávky teplé vody do uvedených domů do 30. září tohoto roku,“ uvedl předseda Bytového družstva Orlová Jan Katauer.

Společnost SMO totiž plánovala a v řádném termínu také oznámila vedení BD Orlová záměr provést modernizaci tepelných rozvodů v okruhu PS 12, a to plně v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

„Modernizaci v domech č. p. 1012, 1013, 1014 a 1015 provést nemůžeme, neboť vedení Bytového družstva v Orlové konstatovalo, že nám ani našim smluvním partnerům neumožní provádět potřebné práce ve vašich domech, nezavážeme-li se k prodeji rekonstruovaného zařízení družstvu,“ stojí v prohlášení SMO.

Dodavatel tepla proto družstevníkům oznámil, že za takovéto situace nebude schopen dokonce už od 31. srpna dodávat do jejich domů teplo ani teplou vodu.

Vedení Bytového družstva Orlová se hájí tím, že svůj záměr vybudovat si vlastní tlakově nezávislé předávací stanice a vlastní přípojku na uvedenou primerní síť k ČEZ-Teplárenská, která je vedena v blízkosti zmiňovaných domů, už loni SMO oznámilo.

„Vydírání družstevníků zastavením dodávky teplé vody je od držitele licence na dodávku tepla hazardování, že o licenci může přijít. Energetický zákon 458/2000 Sb. vymezuje držiteli licence možnost dočasného zastavení dodávek tepla, ale ne jako trest za to, že si chceme ve vlastních domech postavit a provozovat vlastní stanice,“ tvrdí předseda bytového družstva Jan Katauer.

Družstvo chce proto v této záležitosti podat návrh k soudu na předběžné opatření.