Pohled na orlovskou čtvrť Poruba byl ještě donedávna nevábný až tristní. Pohled na domy podél hlavního tahu protínajícího Orlovou musel vystrašit nejednoho řidiče, který městem byť jen projížděl.

Majoritní vlastník domů, společnost RPG, díky finanční dotaci z Evropské unie mohl před časem spustit jejich zevrubnou opravu. Nutno říci, čtvrť, která dřív děsila, nyní dostává reprezentativní vzhled. Alespoň zvenčí. I kontrolní den, který zorganizovala společnost RPG na uplynulou středu v Orlové, ukázal, že nejen fasáda, ale i chování lidí, kteří zde žijí, se musí změnit.

„Oprava domů lokalitě určitě přispěje, ale zároveň je nutné působit na místní lidi v tom směru, aby ty domy opětovně neničili a aby si k nim vybudovali nějaký vztah. To je jeden z úkolů pro terénní pracovníky. Ti, kteří mají chuť v hezkých domech bydlet, si jejich stav budou hlídat. Ti, kteří si ničeho neváží, s těmi ovšem neudělají nic ani terénní pracovníci,“ uvedla Kateřina Šutorková, manažerka evropského projektu terénních programů.

Sotva dokončila myšlenku, přehlušila ji romská obyvatelka sídliště pokřikováním, že ji opravené domy nezajímají, když ona má zpustošený byt.
Hlasy jsou různé, v opravovaných lokalitách se oslovení lidé spíše shodovali v tom, že oprava je dobrá a rozhodně se nejedná o vyhozené miliony. Na druhé straně u lidí, kteří dění v opravovaných lokalitách, nejen v Orlové-Porubě, ale i v Karviné-Novém Městě, pozorují zvenčí, panuje spíše skepse.

Karvinští radní se například po posledních špatných zkušenostech zřekli možnosti pouštět se do oprav „problémových domů“.

„Letos opravujeme z našich peněz pouze bezproblémové domy a díky dotacím opravíme veřejné prostranství na náměstí Budovatelů. Zbytek domů rekonstruuje společnost RPG. Hodně nás poučila zkušenost s rekontrukcí domů v lokalitě Vagonka, kde se investovaly nemalé peníze a po letech domy vypadají opět zchátrale,“ podotkla mluvčí města Šárka Swiderová.

I zástupci vlastníka drtivé většiny nemovitostí v opravovaných lokalitách si jsou vědomi toho, že zkrášlením domů vše teprve začíná.„Je nutné, aby v lokalitě neustále působili terénní pracovníci i městská policie. Důležité je i to, aby noví nájemníci, kteří budou přicházet, byli slušní lidé s pozitivním vztahem k hodnotám,“ podotkl mluvčí RPG Petr Handl.

Stavební práce v Karviné i Orlové byly zahájeny 20. července. V Karviné-Novém Městě se opravy dotýkají 503 bytových jednotek, a to v ulicích Erbenova, Mánesova, Havířská, Mírová, Růžová, Zátiší, Fučíkova a na Náměstí Budovatelů. V Orlové-Porubě prochází opravami domy s celkovým počtem 96 bytů na ulicích Slezská, Kpt. Nálepky a Spojenců. I město Orlová se zapojilo do rekonstrukce domů a do konce prázdnin opravilo v lokalitě svůj jediný objekt na ulici Spojenců.