Preventivní akce Zebra se za tebe nerozhlédne se konala na Studentské ulici. Děti tam docházejí do Základní školy Fr. Hrubína a Gymnázia Studentská. Policisté se dětí dotazovali, zda vědí, jak správně přecházet přes vozovku, především, jak se rozhlédnout ještě před vstoupením na přechod. Díky spolupráci se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR měli k dispozici množství propagačních materiálů s dopravní tématikou.

Akce byla naplánována právě na začátek školního roku, aby si děti po dvou měsících prázdninového volna na pravidla silničního provozu a zásady bezpečného chování na silnici zvykly.

„Jde o akci s preventivním záměrem cíleným na bezpečnost školáků, kteří každodenně docházejí do školy a musejí přitom překonávat frekventované ulice. Přesvědčili jsme se, že i ti nejmenší jsou dobře vedeni k tomu, aby byli maximálně opatrní, a vědí, že se musí správně rozhlédnout. Každému jsme ještě připomněli, že se musí podívat skutečně na obě strany, aby měl jistotu, že ho nemůže žádné auto ohrozit. Děti jsme také poučovali o tom, že do vozovky nesmějí vběhnout okamžitě poté, co jim jedno auto dá přednost a nemají jistotu, že tak učiní i další řidič v protisměru. Děkovali jsme rovněž maminkám, které ty nejmenší děti do školy doprovázejí,“ vysvětlil policejní mluvčí Jaroslav Kus.

Zatímco na přechodu pro chodce bylo tentokrát maximálně bezpečno, na blízké křižovatce řidiči předváděli neuvěřitelné kousky. Rodiče přivážející své ratolesti k základní škole nebo gymnáziu se dokázali na několika metrech dopustit hned několika trestuhodných přestupků. Při vysazování dětí zastavují na vyznačeném přechodu pro chodce nebo tak činí přímo v křižovatce, kde pak blokují provoz. Nejotrlejší jedinci dokázali přímo před zraky policistů do křižovatky couvat, přičemž se ocitali v protisměru.