„Výsledkem jednání je shoda všech zúčastněných stran, že pro orlovskou nemocnici bude nejlepší, když nadále zůstane pod jednou hlavičkou s karvinskou nemocnicí,“ seznámil s výstupem setkání ředitel nemocnice Petr Kovařík.

Před jednáním byly ve hře hned čtyři varianty toho, jakým směrem by se mohla orlovská nemocnice vydat.

„První variantou bylo rozdělení této nemocnice na dva samostatné subjekty se společným zřizovatelem, tedy krajem. Druhá představa také počítala s rozdělením a převodem orlovské části na město. Třetí možnost zanechávala současný stav s tím, že nebudou dělány rozdíly mezi nemocnicí v Karviné a Orlové. Čtvrtá varianta počítala s výraznou proměnou priorit nemocnice, se zaměřením na gerontologii a sociální lůžka,“ prozradil starosta Orlové Jiří Michalík, který se jednání zúčastnil.

Podle ředitele nemocnice Petra Kovaříka panovala v tom, kterým směrem by se měla nemocnice v příštích letech, poměrně shoda.

„Samozřejmě všechny možnosti by byly realizovatelné. Důležitým faktorem bylo ovšem to, že kdyby došlo k rozdělení nemocnic, mohlo by dojít k problémům při smluvních vztazích nemocnice se zdravotními pojišťovnami, které bychom museli znovu navazovat,“ podotkl ředitel nemocnice.

Zástupcům města zároveň přislíbil, že v Orlové bude zachován rozsah ambulantní i lůžkové péče s tím, že bude rozšířena o oddělení DIP a DIOP.

Pro zástupce města byl také důležitý příslib ředitele nemocnice, že nebude dělat žádné rozdíly mezi orlovskou a karvinskou částí a finance do obou zařízení bude rovnoměrně rozdělovat.

„Kdo zná problematiku orlovské nemocnice, ten ví, že základní problém je v dlouhodobém podfinancování tohoto zařízení a v potřebě desítek milionů na opravy a rekonstrukce sociálních zařízení, sálů, rozvodů a v neposlední řadě i dovybavení zdravotnickou technikou a přístroji. Chci věřit, že nemocnice dostane potřebné miliony na nutné zařízení a nezůstane pouze u slibů,“ podotkl místostarosta města Radislav Mojžíšek.

Ten si pochvaluje změnu na postu ředitele. „Vedení nemocnice nyní pružně reaguje na požadavky, komunikuje a také se mi jeví přístup k oběma částem nemocnice za rovnocenný. A to dříve nebývalo,“ podotkl Mojžíšek.