Jedna ze škol, v níž se boudou děti novému stylu psaní učit je i v Karviné. Základní škola Komenského, kam letos nastoupilo deset prvňáků, se do projektu přihlásila sama. „Jsem přesvědčena, že pro naše děti to bude přínos, vzděláváme totiž žáky se specifickými nároky i s handicapy a klasické písmo je pro ně často velmi náročné,“ řekla ředitelka školy Marie Filipcová.

Nový styl písma, které se podobá písmu tiskacímu, by však měl být vhodný pro všechny děti. O jeho osudu by mělo Ministerstvo školství rozhodnout během roku 2012, kdy bude projekt vyhodnocovat.

Písmo Comenia Script navrhla společně s dalšími kolegy Radana Lencová a s podporou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy se dostal návrh na jeho akreditaci až na Ministerstvo školství. Fakt, že by se děti měly učit psát jinak než doposud však mnozí kritizují. Nelíbí se jim například, že nové písmo není spojovací, tedy že jednotlivá písmena se píšou zvlášť a přiřazují se k sobě. Kritizují také jeho tvar či pomalost.

Podle Lencové písmo reaguje na dnešní trendy, kdy lidé raději používají jednodušší formy psaní. „Děti na základních školách velmi záhy opustí složité a spojované písmo,“ píše autorka na webových stránkách písma Comenia a pokračuje: „Mnoho dospělých - a dokonce už i dětí - nepoužívá malou abecedu vůbec a píší jen velkými tiskacími písmeny.“

Tato slova potvrzuje i ředitelka karvinské školy. „Všímáme si, že děti na druhém stupni často opouští klasické písmo a píší třeba písmem tiskacím, které je jednodušší,“ přidává svůj postřeh Filipcová. Podle Lencové je písmo Comenia účelné, napomáhá lepší čitelnosti a do určité míry ho každý může přizpůsobit svým potřebám.

Pokusné ověřování bude probíhat i příští školní rok, jeho součástí bude pozorování žáků při výuce či dotazníkové šetření mezi učiteli a rodiči. Současně se bude sledovat dalších 40 škol s klasickou výukou psaní, které poslouží jako kontrolní skupina.

Rodiče však nejprve musí souhlasit s tím, že jejich dítě bude do projektu zařazeno. „V případě, že by někteří z rodičů nesouhlasili, tak je možné, aby se dítě učilo psát klasicky. Ve třídě budeme mít jen deset prvňáků, takže to nebude problém,“ ujistila ředitelka.

Ministerstvo školství již dříve ohlásilo, že v případě pozitivního přijetí by písmo Comenia mělo být pouze alternativou k tradičnímu krasopisu. Jeho zastánci se tak zatím nemusí bát žádné revoluce ve školních lavicích. Ledy se však hnuly a zástupci Česká grafologické komory, která písmo Comenia označila za problematické, již vyzvali k veřejné debatě o změně stávající písmové předlohy.

„Výsledkem by měl být promyšlený návrh školní předlohy, která bude vycházet z české tradice, ale také bude čerpat z nejnovějších poznatků psychologie písma,“ píše ředitel komory Jan Jeřábek.

LUKÁŠ TRNKA