Náklady na první etapu se vyšplhají k šedesáti milionům korun, když by stavba měla být hotova koncem tohoto roku a až z pětaosmdesáti procent by ji měla pokrýt dotace.

„V červnu začala také první etapa regenerace bytových domů, konkrétně se to týká bytového domu v ulici H. Malířové. Náklady ne tuto akci činí osmadvacet milionů. Zbývající etapy regenerace bytových domů se uskuteční v letech 2011 až 2013, a to na ulicích E. Destinové, M. Pujmannové, Jarošově a. Lidické s celkovými náklady ve výši asi sto deseti milionů,“ přiblížila mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Dodala, že má město přislíbenou dotaci ve výši čtyřiceti procent z celkových nákladů. Summa summarum bude na revitalizaci a regeneraci, které jsou rozděleny do deseti etap, proinvestováno 300 milionů korun a dotknou se například ulice Mládí nebo obratiště autobusů.

V rámci projektu se zdvojnásobí parkovací kapacita, takže nově zde bude vytvořeno 84 parkovacích míst. Rekonstrukce se dočkají také obslužné a pěší komunikace. „Doplníme odpadkové koše, odpadkové kontejnery a zasadíme nové stromy a keře. Součástí stavby jsou všechny nutné přeložky inženýrských sítí, včetně nového veřejného osvětlení,“ uvedla dále Pondělíčková.

Samostatnou částí stavby je rekonstrukce obratiště autobusů. Kromě zlepšení podmínek odstavování autobusů hleděla radnice také na zvýšení bezpečnosti pěších v tomto prostoru. Nedostatečná velikost nutí autobusy při vyjíždění zajíždět mimo vozovku.

„Proto bude v rámci první etapy revitalizace řešena tato rekonstrukce a dobudování chodníků pro bezpečný pohyb chodců,“ dodala Pondělíčková.