Koncem srpna převzali zástupci dětského oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov přístroj EchoScreen TS, který umožňuje vyšetřování sluchu u novorozenců. Finance na koupi tohoto přístroje v hodnotě necelých sto tisíc korun poskytla nemocnici nadace Prolomené ticho.
Screeningové vyšetření sluchu patří mezi selektivní screening. Provádí se u novorozenců, kteří mají predispozici pro určitou poruchu nebo onemocnění. V tomto případě poruchu sluchu v rodině, při vrozených malformacích hlavy a krku, po dlouhodobé intenzivní péči, těžkých infekcích a u dětí s hmotností pod patnáct set gramů. Samotné vyšetření je neinvazivní a nebolestivé. Vyžaduje, aby dítě bylo při vyšetřování v klidu, nejlépe po jídle a v tiché místnosti.

„Jsme rádi, že nám nadace Prolomené ticho umožnila pořízení přístroje. Díky tomu můžeme vyšetřovat sluch všem novorozencům, což přispívá ke zvyšování kvality péče v naší nemocnici,“ řekla mluvčí havířovské nemocnice Jana Zlattnerová.

Kromě vyšetření sluchu provádí nemocnice na novorozeneckém oddělení také screening kongenitální katarakty (šedý zákal). Jedná se o oční vyšetření oftalmoskopem při spontánně otevřených očích.

„K dalším screeningovým metodám patří sonografické vyšetření ledvin, které umožňuje včasnou diagnostiku anomálií a jejich léčbu. Realizuje se do pátého dne věku dítěte. V naší porodnici se provádí u všech dětí automaticky,“ podotkla Zlattnerová.

Povinným screeningem je vyšetření dysplázie kyčelních kloubů, které provádí lékař třetí až pátý den po narození dítěte. „Vrozená vývojová vada kyčelního kloubu vzniká působením genetických faktorů. Díky vyšetřování všech novorozenců lze toto onemocnění odhalit včas a ihned zahájit léčbu,“ uvedla dále tisková mluvčí nemocnice.

„Nelze opomenout laboratorní screening, který zajišťujeme celoplošně u všech novorozenců k odhalení nežádoucích, ale léčitelných vrozených metabolických vad. Screeningové vyšetření novorozenců je součástí preventivních opatření v pediatrii. Každé včasné odhalení nemoci, poruchy či odchylky přispívá k rychlé léčbě a včasně zahájená léčba je v tomto případě nejdůležitější pro zdravý rozvoj dítěte,“ dodala.