"Tyto nové zvony, které se řadí k největším na Těšínsku, se odlévaly v německém Pasově, a to symbolicky v pátek, v pravé poledne, protože přesně v tu dobu zemřel Ježíš,“ vysvětluje místní farář Martin Pastrňák

O původní zvony, které byly v severní, levé věži kostela, Orlované přišli za druhé světové války, kdy byly sneseny a roztaveny pro vojenské účely.

„Slavnostním vysvěcením a zavěšením zvonů do kostelní věže bude splacen historický dluh a severní věž tak opět získá své srdce,“ podotkl farář Pastrňák, který na zvony získal finanční prostředky ze sbírky věřících, sponzorských darů i z podpory orlovské radnice. Po vyvěšení zvonů následovala poutní mše svatá, celebrovaná právě biskupem Lobkoviczem.

Po ní desítky věřících mohly poprvé vyslechnout vyzvánění tunové Svaté Barbory a ještě o pět set kilo těžšího svatého Martina. Poprvé se rozezněly symbolicky v 15 hodin odpoledne.

„Toto slavnostní vyzvánění připomene rok 1932, kdy byly původní zvony slavnostně vysvěceny, zavěšeny do kostelní věže a poprvé vyzváněly právě v 15 hodin,“ vysvětlila mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.