„Poslední jeselské zařízení bylo uzavřeno v roce 1998 pro malý zájem ze strany rodičů o umístění dětí. V současné době město neuvažuje o obnovení činnosti jeslí zejména pro značnou finanční zátež při provozování zařízení z rozpočtu města,“ vysvětlila Uršula Chrástecká z těšínské radnice.

Maminky by však jesle přívitaly. „Myslím, že podobné zařízení by mnoha maminkám přišlo vhod, nejen kvůli zvolené kratší délce dvouleté rodičovské dovolené, ale hodně by to usnadnilo zvládnutí běžných povinností,“ dala námět k zamyšlení, zveřejněný na webových stránkách města, jedna z maminek.