Zakázku na zpracování plánů a dokumentace školního objektu dostal architekt Jaroslav Fragner, jeden z nejvýznamnějších představitelů českého funkcionalismu. Projekt předal k realizaci v roce 1930. Základní kámen budovy byl položen 26. června 1932. Stavitelské práce provedla českotěšínská firma Václava Nekvasila.

Slavnostní otevření nové rezidence gymnázia se konalo 23. června 1935.

Za nacistické okupace v ní zpočátku bydlely německé rodiny z ukrajinské Volyně. Po jejich přestěhování se proměnila na německou dívčí školu a v posledních měsících 2. světové války sloužila jako nemocnice.

Budova zůstala po válečných letech vcelku zachována, ale uvnitř byla značně poškozena a úplně prázdná. Po nezbytných opravách se s výukou začalo 1. září 1945. Své původní poslání si zachovala do dnešních dnů. V květnu 1958 byla zapsána do seznamu státních kulturních památek.
Jedná se o tříposchoďovou stavbu s rovnou střechou a pravidelnou půdorysnou dispozicí. Hlavní průčelí je členěno pravidelnými okenními pásy.