„Prostory jsme získali od Kongregace Milosrdných sester boromejek, stavební práce a přístrojové vybavení zaplatil kraj, za což patří jeho představitelům velký dík,“ řekla při slavnostním zahájení provozu Školního studia sv. Jan ředitelka školy Vanda Palowska.

Polygrafické studio umožní studentům oboru Polygrafie vyzkoušet si v praxi to, co už umí v teoretické rovině.

Studenti polygrafie letos na škole začali třetí ročník a bylo tedy na čase zajistit jim prostor pro praktické vyučování. V dílně je k dispozici počítačová technika, na které se grafické návrhy nejprve zpracují a na tiskařských strojích poté prakticky vyrobí.

„Máme tady řezačku, stroj na lepení vazby, deskovací stroj na přebaly, falcovačku, tedy skládací stroj a laminátor na výrobu obalů,“ vysvětlil Michal Popieluch, jenž na škole od letošního 1. září učí praktickou polygrafii. Původním vzdělání je totiž tiskař.

Podle ředitelky školy je v Českém Těšíně o tento obor velký zájem. „Když jsme ho v roce 2008 otvírali, počítali jsme s třiceti studenty, ale zájem předčil očekávání, a tak jsme tehdy přijali do prvního ročníku 60 studentů. Dnes jich máme ve třech ročnících 120,“ uvedla Palowska.

Budoucí polygrafové by o práci neměli mít nouzi. Jen v Českém Těšíně fungují dvě tiskárny a jedna papírka, kde se absolventi tohoto oboru rovněž uplatní.